Kampaania tingimused

“Too meile oma Apple seadmed ning saad uued Samsung Galaxy ökosüsteemi seadmed”

Järgnevad tingimused kehtivad käesoleva Kampaania puhul (edaspidi – Tingimused).

Korraldaja

1. SIA Samsung Electronics Baltics, registrikood 40003963909, aadress Duntes Street 6, Riia, LV-1013, Läti (edaspidi korraldaja) korraldab kampaania “Kui tood meile oma Apple’i seadmed, saad uued Samsung Galaxy ökosüsteemi seadmed” eesmärgiga reklaamida Samsungi nutikella, tahvelarvutit ja nutitelefoni.

Kestus ja asukoht

2. Kampaania algab 17. jaanuarist 2024 kuni 30. juunini 2024 (edaspidi kampaaniaperiood).
3. Kampaania kehtib Lätis, Leedus ja Eestis.
4. Kampaania kehtib lisas 1 välja toodud müüjate tavapoodides (edaspidi poed).
5. Kampaania kohta saab lisainfot järgmistelt veebilehtedelt: taielik-tagasiost.ee Eestis pilns-atpirkums.lv Lätis ja visa-senainauja.lt Leedus (edaspidi kampaania platvorm). Tuleb silmas pidada, et kampaania platvormil olev informatsioon on informatiivne.

Osalejad

6. Kampaanias saavad osaleda vaid eraisikud.

Kampaania

7. Kampaanias osalemiseks peab ostja (edaspidi osaleja) külastama vastavat kampaania platvormi ning esitama nõutud informatsiooni (edaspidi ankeet), sealhulgas tagasiostu seadmed, soovitud uued Samsung Galaxy ökosüsteemi seadmed, kontaktandmed ning pood, kus osaleja soovib vana seadme uue vastu vahetada,
8. Kampaanias osalemiseks peab osaleja tagasiostuks üle andma vähemalt ühe Apple’i nutitelefoni ja vähemalt ühe Apple’i lisaseadme (näiteks kella, tahvelarvuti või juhtmevabad kõrvaklapid).
9. Vastavalt tagasiostuks üle antud Apple’i seadmete arvule saab osaleja järgmise boonuse (edaspidi boonus):

 • Üks Apple’i nutitelefon ja üks muu Apple’i seade 250-eurone boonus
 • Üks Apple’i nutitelefon ja kaks muud Apple’i seadet 350-eurone boonus
 • Üks Apple’i nutitelefon ja kolm muud Apple’i seadet 500-eurone boonus

10. Boonust saab kasutada vaid kampaaniatoote ostuks, seda ei saa vahetada sularaha ega millegi muu vastu.
11. Boonus lisatakse seadme(te) tagasiostu väärtusele, mis määratakse vastavalt tingimuste 16. punktile.
12. Uued Samsung Galaxy ökosüsteemi seadmed, mille osaleja võib Saada tasuta või soodsamalt vastavalt tingimuste tagasiostu protsessile, on nutitelefonid Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+, Galaxy S24, Galaxy Flip5, Galaxy Fold5, Galaxy S23, Galaxy S23 FE, kõrvaklapid Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds FE, ning nutikellad Galaxy Watch6 Classic, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5 Pro, Galaxy Watch4, järgmised Galaxy Tab S9 Ultra, Tab S9+, Tab S9, Tab S9 FE+, Tab S9 FE, Tab A9+, mudelid vastavalt tabelile lisas 2 (edaspidi kampaaniatooted).
13. Ebakõlade vältimiseks vähendatakse kampaania raames kampaaniatoote soetamisel osaleja poolt kampaaniatoote eest tasumisele kuuluvat summat boonuse ja vahetusseadmete tagasiostuväärtuse summa võrra.
14. Kampaaniapakkumine kehtib vaid korraldaja pakutud kampaaniatoodetega. Osaleja peab veenduma, et tema valitud toode on kampaania osa.
15. Pärast ankeedi esitamist võtab poe esindaja osalejaga otse ühendust esitatud kontaktandmetel, et tutvustada tagasiostu protsessi.
16. Hinnangulise tagasiostu väärtuse määrab Foxway OÜ, registrikood 12703942, aadress Killustiku Põik 1, Vahi 60534, Eesti. Tagasiostu viivad läbi pood ja Foxway OÜ.
17. Kampaaniatoodete hinnanguline hind kampaania platvormil on informatiivne ja illustratiivne ega ole siduv. Kampaaniatoote lõpliku hinna määrab pood tagasiostu käigus.

Isikuandmed

18. Korraldaja kasutab osaleja isikuandmeid kampaania eesmärgi täitmiseks ja raamatupidamisega seotud seaduste järgimiseks.
19. Otsus jagada korraldajaga isikuandmeid on vabatahtlik. Sellest hoolimata, kui osaleja ei jaga kampaanias osalemiseks nõutud andmeid, ei saa ta sellest osa võtta.
20. Osaleja isikuandmeid töödeldakse järgnevatel juriidilistel alustel: isikuandmete kaitse määruse (edaspidi GDPR) artikli 6(1) (nõusolek) punkt a; GDPR-i artikli 6(1) punkt c (seadusest tuleneva kohustuse täitmine).
21. Osaleja isikuandmeid töödeldakse tema nõusolekul, mille osaleja võib igal hetkel tagasi võtta.Seeeimõjutaennenõusolekutagasivõtmist osalejanõusolekultöödeldudandmete seaduslikkust.
22. Isikuandmeid jagatakse kolmandate osapooltega vaid siis, kui see on kampaania korraldamisel vajalik (poed, kampaaniaorganisatsioon ja muud sarnased teenused). Kolmandatele osapooltele antakse ligipääs isikuandmetele vaid korraldaja jaoks kokkulepitud teenuse osutamiseks.
23. Osalejate isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui on vajalik kampaania ellu viimiseks. Kui algatatakse kohtumenetlus, võib isikuandmeid säilitada selle lõpuni. Kui õigusaktid nõuavad isikuandmete säilitamist, järgib korraldaja vastavaid nõudeid.
24. Korraldaja on andmetöötleja rollis. Osalejad võivad taotleda juurdepääsu, parandusi, kustutamist, töötlemise piiramist, andmete töötlemise lõpetamist; kasutada andmete teisaldatavuse õigust või väljendada muresid isikuandmete käitlemise teemal, võttes selleks ühendust Euroopa andmekaitseametnikuga GDPR-i tugilehel, mille link on leitav privaatsuspoliitikast aadressil http://www.samsung.com/lv/lt/ee. Osalejad võivad esitada kaebuse isikuandmete töötluse kohta ka andmekaitse järelevalveasutusele.
25. Enne seadme tagasiostuks andmist peab osaleja kustutama isikliku informatsiooni, eemaldama turvalukud seadme lähtestamise abil ning eemaldama kõik tarvikud, nagu mälu- ja SIM-kaardid. Enne seadme lähtestamist peab osaleja tagama, et ta on kõigilt kontodelt välja loginud. Tarkvaralukkude ja isikuandmete eemaldamata jätmise eest vastutab osaleja. Korraldaja ei vastuta andmete edastamise eest pärast seda, kui osaleja on seadme tagasiostu korras poele andnud. Korraldaja ei vastuta seadmesse jäetud isikuandmete eest.

Üldine

26.Kampaania on mõeldud jaemüügi ostjatele ega ole seotud toodetega, mida ostetakse edasimüügi eesmärgil.
27. Kehtivad poe üldised müügi- ja kohaletoimetamise tingimused, välja arvatud juhul, kui need on vastuolus kampaania tingimustega.
28. Osalejal ei ole õigust saada kingitust, kui selgub, et ta ei järginud kampaania tingimusi või kui osaleja on kampaaniat negatiivselt mõjutanud.
29. Korraldajal on õigus mõistlikult ja kooskõlas kehtivate õigusaktidega muuta kampaania tingimusi igal ajal ette teatamata.
30. Korraldaja ei vastuta, kui kampaania ei toimu vääramatu jõu, rahvusvaheliste või riiklike piirangute või muude asjaolude tõttu, mida korraldaja ei saa kontrollida.
31. Osaleja nõustub, et korraldaja ei vastuta vigastuste, kaotuste või kahju eest määral, mis on lubatud kehtivates õigusaktides.
32.Kampaania läbiviimist reguleerivad Läti vabariigi õigusaktid. Kampaaniat puudutavad vaidlused lahendatakse Läti kohtusüsteemi abil.
33. Kui osalejal on kampaaniaga seoses küsimusi või pretensioone, saab neid esitada kuni 31. maini 2023. aastal, helistades või kirjutades Samsungi klienditoele.
Läti: 8000-7267, info@samsung.lv
Eesti: 800-7267, info@samsung.ee
Leedi: 8800-77777, info@samsung.lt

Müüjate nimekiri

Läti

PREMIUMSTORE SIA, registrikood: 40203033769, juriidiline aadress: Ganību dambis 24D, Riia, LV-1005; pood:
Akropole kaubanduskeskuses Riias, meiliaadress: akropole@samsung.lv.
Spice, meiliaadress spice@samsung.lv.

Eesti

PREMIUMSTORE OÜ, registrikood: 14122422, juriidiline aadress: Pärnu mnt 22, 10141 Tallinn; füüsiline pood Ülemiste keskuses Tallinnas, meiliaadress: ulemiste@samsung.ee.

Leedu

PREMIUMSTORE UAB, registrikood: 304288706, juriidiline aadress: Krokuvos g. 13, LT-09314 Vilnius; füüsilised pood:
Klaipeda Akropolis, meiliaadress: klaipeda.akropolis@samsung.lt;
Vilnius Panorama, meiliaadress: panorama@samsung.lt;
Vilnius Akropolis, meiliaadress: vilnius.akropolis@samsung.lt;
Kaunas Akropolis, meiliaadress: kaunas.akropolis@samsung.lt.

Kampaaniatoodete nimekiri

Nutitelefonid

  • Galaxy S24 Ultra SM-S928BLBHEUE
  • Galaxy S24 Ultra SM-S928BLGHEUE
  • Galaxy S24 Ultra SM-S928BZKGEEE
  • Galaxy S24 Ultra SM-S928BZKGEUE
  • Galaxy S24 Ultra SM-S928BZKHEUE
  • Galaxy S24 Ultra SM-S928BZOHEUE
  • Galaxy S24 Ultra SM-S928BZTGEUE
  • Galaxy S24 Ultra SM-S928BZTHEUE
  • Galaxy S24 Ultra SM-S928BZTPEUE
  • Galaxy S24 Ultra SM-S928BZVGEUE
  • Galaxy S24 Ultra SM-S928BZVHEUE
  • Galaxy S24 Ultra SM-S928BZYGEUE
  • Galaxy S24 Ultra SM-S928BZYHEUE
  • Galaxy S24+ SM-S926BLBGEUE
  • Galaxy S24+ SM-S926BLGGEUE
  • Galaxy S24+ SM-S926BZADEUE
  • Galaxy S24+ SM-S926BZAGEUE
  • Galaxy S24+ SM-S926BZKDEUE
  • Galaxy S24+ SM-S926BZKGEUE
  • Galaxy S24+ SM-S926BZOGEUE
  • Galaxy S24+ SM-S926BZVDEUE
  • Galaxy S24+ SM-S926BZVGEUE
  • Galaxy S24+ SM-S926BZYDEUE
  • Galaxy S24+ SM-S926BZYGEUE
  • Galaxy S24 SM-S921BLBGEUE
  • Galaxy S24 SM-S921BLGGEUE
  • Galaxy S24 SM-S921BZADEUE
  • Galaxy S24 SM-S921BZAGEUE
  • Galaxy S24 SM-S921BZKDEEE
  • Galaxy S24 SM-S921BZKDEUE
  • Galaxy S24 SM-S921BZKGEUE
  • Galaxy S24 SM-S921BZOGEUE
  • Galaxy S24 SM-S921BZVDEUE
  • Galaxy S24 SM-S921BZVGEUE
  • Galaxy S24 SM-S921BZYDEUE
  • Galaxy S24 SM-S921BZYGEUE
  • Galaxy Flip5 SM-F731BLGGEUE
  • Galaxy Flip5 SM-F731BLGHEUE
  • Galaxy Flip5 SM-F731BLIGEUE
  • Galaxy Flip5 SM-F731BLIHEUE
  • Galaxy Flip5 SM-F731BZAGEUE
  • Galaxy Flip5 SM-F731BZAHEUE
  • Galaxy Flip5 SM-F731BZEGEUE
  • Galaxy Flip5 SM-F731BZEHEUE
  • Galaxy Flip5 SM-F731BZUHEUE
  • Galaxy Fold5 SM-F946BLBBEUE
  • Galaxy Fold5 SM-F946BLBCEUE
  • Galaxy Fold5 SM-F946BLBNEUE
  • Galaxy Fold5 SM-F946BZEBEUE
  • Galaxy Fold5 SM-F946BZECEUE
  • Galaxy Fold5 SM-F946BZKBEUE
  • Galaxy Fold5 SM-F946BZKCEUE
  • Galaxy Fold5 SM-F946BZUCEUE
  • Galaxy S23 SM-S911BLIDEUE
  • Galaxy S23 SM-S911BLIGEUE
  • Galaxy S23 SM-S911BZAGEUE
  • Galaxy S23 SM-S911BZEDEUE
  • Galaxy S23 SM-S911BZEGEUE
  • Galaxy S23 SM-S911BZGDEUE
  • Galaxy S23 SM-S911BZGGEUE
  • Galaxy S23 SM-S911BZKDEUE
  • Galaxy S23 SM-S911BZKGEEE
  • Galaxy S23 SM-S911BZKGEUE
  • Galaxy S23 FE SM-S711BLGDEUE
  • Galaxy S23 FE SM-S711BLGGEUE
  • Galaxy S23 FE SM-S711BZADEUE
  • Galaxy S23 FE SM-S711BZAGEUE
  • Galaxy S23 FE SM-S711BZODEUE
  • Galaxy S23 FE SM-S711BZPDEUE
  • Galaxy S23 FE SM-S711BZPGEUE
  • Galaxy S23 FE SM-S711BZWDEUE
  • Galaxy S23 FE SM-S711BZWGEUE

Kõrvaklapid

  • Buds FE SM-R400NZAAEUE
  • Buds FE SM-R400NZWAEUE
  • Buds2 Pro SM-R510NLVAEUE
  • Buds2 Pro SM-R510NZAAEUE
  • Buds2 Pro SM-R510NZWAEUE

Kellad

 • Watch6 Classic 47mm SM-R960NZKAEUE
 • Watch6 Classic 47mm SM-R960NZSAEUE
 • Watch6 Classic 47mm SM-R965FZKAEUE
 • Watch6 Classic 47mm SM-R965FZSAEUE
 • Watch6 Classic 43mm SM-R950NZKAEUE
 • Watch6 Classic 43mm SM-R950NZSAEUE
 • Watch6 Classic 43mm SM-R955FZKAEUE
 • Watch6 Classic 43mm SM-R955FZSAEUE
 • Watch6 44mm SM-R940NZKAEUE
 • Watch6 44mm SM-R940NZSAEUE
 • Watch6 44mm SM-R945FZKAEUE
 • Watch6 44mm SM-R945FZSAEUE
 • Watch6 40mm SM-R930NZEAEUE
 • Watch6 40mm SM-R930NZKAEUE
 • Watch6 40mm SM-R935FZEAEUE
 • Watch6 40mm SM-R935FZKAEUE
 • Watch5 Pro SM-R920NZKAEUE
 • Watch5 Pro SM-R920NZTAEUE
 • Watch5 Pro SM-R925FZKAEUE
 • Watch5 Pro SM-R925FZTAEUE
 • Watch4 40mm SM-R860NZDAEUD
 • Watch4 40mm SM-R860NZKAEUD
 • Watch4 40mm SM-R865FZDAEUD
 • Watch4 40mm SM-R865FZKAEUD

Tahvelarvutid

  • Galaxy Tab S9 Ultra SM-X910NZAAEUE
  • Galaxy Tab S9 Ultra SM-X916BZAAEUE
  • Galaxy Tab S9 Ultra SM-X916BZAEEUE
  • Galaxy Tab S9+ SM-X810NZEAEUE
  • Galaxy Tab S9+ SM-X816BZEAEUE
  • Galaxy Tab S9+ SM-X816BZEEEUE
  • Galaxy Tab S9 SM-X710NZAAEUE
  • Galaxy Tab S9 SM-X716BZAAEUE
  • Galaxy Tab S9 SM-X716BZAEEUE
  • Galaxy Tab S9 FE+ SM-X610NLGAEUE
  • Galaxy Tab S9 FE+ SM-X610NZSAEUE
  • Galaxy Tab S9 FE+ SM-X616BLGAEUE
  • Galaxy Tab S9 FE+ SM-X616BZAAEUE
  • Galaxy Tab S9 FE+ SM-X616BZAEEUE
  • Galaxy Tab S9 FE SM-X510NZSAEUE
  • Galaxy Tab S9 FE SM-X516BLGAEUE
  • Galaxy Tab S9 FE SM-X516BZAAEUE
  • Galaxy Tab S9 FE SM-X516BZAEEUE
  • Galaxy Tab A9+ SM-X210NDBAEUE
  • Galaxy Tab A9+ SM-X210NZAAEUE
  • Galaxy Tab A9+ SM-X210NZAEEUE
  • Galaxy Tab A9+ SM-X216BDBAEUE
  • Galaxy Tab A9+ SM-X216BZAAEUE
  • Galaxy Tab A9+ SM-X216BZAEEUE
Scroll to Top