Kampaania tingimused

“Too meile oma Apple seadmed ning saad uued Samsung Galaxy ökosüsteemi seadmed”

Järgnevad tingimused kehtivad käesoleva Kampaania puhul (edaspidi – Tingimused).

Korraldaja

1. SIA Samsung Electronics Baltics, registrikood 40003963909, aadress Duntes Street 6, Riia, LV-1013, Läti (edaspidi korraldaja) korraldab kampaania “Kui tood meile oma Apple’i seadmed, saad uued Samsung Galaxy ökosüsteemi seadmed” eesmärgiga reklaamida Samsungi nutikella, tahvelarvutit ja nutitelefoni.

Kestus ja asukoht

2. Kampaania algab 1. märtsist 2023 kuni 31. märtsini 2023 (edaspidi kampaaniaperiood).
3. Kampaania kehtib Lätis, Leedus ja Eestis.
4. Kampaania kehtib lisas 1 välja toodud müüjate tavapoodides (edaspidi poed).
5. Kampaania kohta saab lisainfot järgmistelt veebilehtedelt: taielik-tagasiost.ee Eestis pilns-atpirkums.lv Lätis ja visa-senainauja.lt Leedus (edaspidi kampaania platvorm). Tuleb silmas pidada, et kampaania platvormil olev informatsioon on informatiivne.

Osalejad

6. Kampaanias saavad osaleda vaid eraisikud.

Kampaania

7. Kampaanias osalemiseks peab ostja (edaspidi osaleja) külastama vastavat kampaania platvormi ning esitama nõutud informatsiooni (edaspidi ankeet), sealhulgas tagasiostu seadmed, soovitud uued Samsung Galaxy ökosüsteemi seadmed, kontaktandmed ning pood, kus osaleja soovib vana seadme uue vastu vahetada,
8. Kampaanias osalemiseks peab osaleja tagasiostuks üle andma vähemalt ühe Apple’i nutitelefoni ja vähemalt ühe Apple’i lisaseadme (näiteks kella, tahvelarvuti või juhtmevabad kõrvaklapid).
9. Vastavalt tagasiostuks üle antud Apple’i seadmete arvule saab osaleja järgmise boonuse (edaspidi boonus):

 • Üks Apple’i nutitelefon ja üks muu Apple’i seade 250-eurone boonus
 • Üks Apple’i nutitelefon ja kaks muud Apple’i seadet 350-eurone boonus
 • Üks Apple’i nutitelefon ja kolm muud Apple’i seadet 500-eurone boonus

10. Boonust saab kasutada vaid kampaaniatoote ostuks, seda ei saa vahetada sularaha ega millegi muu vastu.
11. Boonus lisatakse seadme(te) tagasiostu väärtusele, mis määratakse vastavalt tingimuste 16. punktile.
12. Uued Samsung Galaxy ökosüsteemi seadmed, mille osaleja võib Saada tasuta või soodsamalt vastavalt tingimuste tagasiostu protsessile, on järgmised: Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Plus, Galaxy Tab A8, nutitelefonid Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+, Galaxy S23, Galaxy Flip4, Galaxy Fold4, Galaxy S21 FE 5G, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, kõrvaklapid Galaxy Buds2, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds 2 Pro ning nutikellad Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic, Galaxy Watch5 ja Galaxy Watch5 Pro mudelid vastavalt tabelile lisas 2 (edaspidi kampaaniatooted).
13. Ebakõlade vältimiseks vähendatakse kampaania raames kampaaniatoote soetamisel osaleja poolt kampaaniatoote eest tasumisele kuuluvat summat boonuse ja vahetusseadmete tagasiostuväärtuse summa võrra.
14. Kampaaniapakkumine kehtib vaid korraldaja pakutud kampaaniatoodetega. Osaleja peab veenduma, et tema valitud toode on kampaania osa.
15. Pärast ankeedi esitamist võtab poe esindaja osalejaga otse ühendust esitatud kontaktandmetel, et tutvustada tagasiostu protsessi.
16. Hinnangulise tagasiostu väärtuse määrab Foxway OÜ, registrikood 12703942, aadress Killustiku Põik 1, Vahi 60534, Eesti. Tagasiostu viivad läbi pood ja Foxway OÜ.
17. Kampaaniatoodete hinnanguline hind kampaania platvormil on informatiivne ja illustratiivne ega ole siduv. Kampaaniatoote lõpliku hinna määrab pood tagasiostu käigus.

Isikuandmed

18. Korraldaja kasutab osaleja isikuandmeid kampaania eesmärgi täitmiseks ja raamatupidamisega seotud seaduste järgimiseks.
19. Otsus jagada korraldajaga isikuandmeid on vabatahtlik. Sellest hoolimata, kui osaleja ei jaga kampaanias osalemiseks nõutud andmeid, ei saa ta sellest osa võtta.
20. Osaleja isikuandmeid töödeldakse järgnevatel juriidilistel alustel: isikuandmete kaitse määruse (edaspidi GDPR) artikli 6(1) (nõusolek) punkt a; GDPR-i artikli 6(1) punkt c (seadusest tuleneva kohustuse täitmine).
21. Osaleja isikuandmeid töödeldakse tema nõusolekul, mille osaleja võib igal hetkel tagasi võtta.Seeeimõjutaennenõusolekutagasivõtmist osalejanõusolekultöödeldudandmete seaduslikkust.
22. Isikuandmeid jagatakse kolmandate osapooltega vaid siis, kui see on kampaania korraldamisel vajalik (poed, kampaaniaorganisatsioon ja muud sarnased teenused). Kolmandatele osapooltele antakse ligipääs isikuandmetele vaid korraldaja jaoks kokkulepitud teenuse osutamiseks.
23. Osalejate isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui on vajalik kampaania ellu viimiseks. Kui algatatakse kohtumenetlus, võib isikuandmeid säilitada selle lõpuni. Kui õigusaktid nõuavad isikuandmete säilitamist, järgib korraldaja vastavaid nõudeid.
24. Korraldaja on andmetöötleja rollis. Osalejad võivad taotleda juurdepääsu, parandusi, kustutamist, töötlemise piiramist, andmete töötlemise lõpetamist; kasutada andmete teisaldatavuse õigust või väljendada muresid isikuandmete käitlemise teemal, võttes selleks ühendust Euroopa andmekaitseametnikuga GDPR-i tugilehel, mille link on leitav privaatsuspoliitikast aadressil http://www.samsung.com/lv/lt/ee. Osalejad võivad esitada kaebuse isikuandmete töötluse kohta ka andmekaitse järelevalveasutusele.
25. Enne seadme tagasiostuks andmist peab osaleja kustutama isikliku informatsiooni, eemaldama turvalukud seadme lähtestamise abil ning eemaldama kõik tarvikud, nagu mälu- ja SIM-kaardid. Enne seadme lähtestamist peab osaleja tagama, et ta on kõigilt kontodelt välja loginud. Tarkvaralukkude ja isikuandmete eemaldamata jätmise eest vastutab osaleja. Korraldaja ei vastuta andmete edastamise eest pärast seda, kui osaleja on seadme tagasiostu korras poele andnud. Korraldaja ei vastuta seadmesse jäetud isikuandmete eest.

Üldine

26.Kampaania on mõeldud jaemüügi ostjatele ega ole seotud toodetega, mida ostetakse edasimüügi eesmärgil.
27. Kehtivad poe üldised müügi- ja kohaletoimetamise tingimused, välja arvatud juhul, kui need on vastuolus kampaania tingimustega.
28. Osalejal ei ole õigust saada kingitust, kui selgub, et ta ei järginud kampaania tingimusi või kui osaleja on kampaaniat negatiivselt mõjutanud.
29. Korraldajal on õigus mõistlikult ja kooskõlas kehtivate õigusaktidega muuta kampaania tingimusi igal ajal ette teatamata.
30. Korraldaja ei vastuta, kui kampaania ei toimu vääramatu jõu, rahvusvaheliste või riiklike piirangute või muude asjaolude tõttu, mida korraldaja ei saa kontrollida.
31. Osaleja nõustub, et korraldaja ei vastuta vigastuste, kaotuste või kahju eest määral, mis on lubatud kehtivates õigusaktides.
32.Kampaania läbiviimist reguleerivad Läti vabariigi õigusaktid. Kampaaniat puudutavad vaidlused lahendatakse Läti kohtusüsteemi abil.
33. Kui osalejal on kampaaniaga seoses küsimusi või pretensioone, saab neid esitada kuni 31. maini 2023. aastal, helistades või kirjutades Samsungi klienditoele.
Läti: 8000-7267, info@samsung.lv
Eesti: 800-7267, info@samsung.ee
Leedi: 8800-77777, info@samsung.lt

Müüjate nimekiri

Läti

PREMIUMSTORE SIA, registrikood: 40203033769, juriidiline aadress: Ganību dambis 24D, Riia, LV-1005; pood:
Akropole kaubanduskeskuses Riias, meiliaadress: akropole@samsung.lv.
Spice, meiliaadress spice@samsung.lv.

Eesti

PREMIUMSTORE OÜ, registrikood: 14122422, juriidiline aadress: Pärnu mnt 22, 10141 Tallinn; füüsiline pood Ülemiste keskuses Tallinnas, meiliaadress: ulemiste@samsung.ee.

Leedu

PREMIUMSTORE UAB, registrikood: 304288706, juriidiline aadress: Krokuvos g. 13, LT-09314 Vilnius; füüsilised pood:
Klaipeda Akropolis, meiliaadress: klaipeda.akropolis@samsung.lt;
Vilnius Panorama, meiliaadress: panorama@samsung.lt;
Vilnius Akropolis, meiliaadress: vilnius.akropolis@samsung.lt;
Kaunas Akropolis, meiliaadress: akropolis@samsung.lt.

Kampaaniatoodete nimekiri

Nutitelefonid
 • Galaxy S23 5G 128GB SM-S911BLIDEUE
 • Galaxy S23 5G 256GB SM-S911BLIGEUE
 • Galaxy S23 5G 128GB SM-S911BZEDEUE
 • Galaxy S23 5G 256GB SM-S911BZEGEUE
 • Galaxy S23 5G 128GB SM-S911BZGDEUE
 • Galaxy S23 5G 256GB SM-S911BZGGEUE
 • Galaxy S23 5G 128GB SM-S911BZKDEUE
 • Galaxy S23 5G 256GB SM-S911BZKGEEE
 • Galaxy S23 5G 256GB SM-S911BZKGEUE
 • Galaxy S23+ 5G 256GB SM-S916BLIDEUE
 • Galaxy S23+ 5G 512GB SM-S916BLIGEUE
 • Galaxy S23+ 5G 256GB SM-S916BZEDEUE
 • Galaxy S23+ 5G 512GB SM-S916BZEGEUE
 • Galaxy S23+ 5G 256GB SM-S916BZGDEUE
 • Galaxy S23+ 5G 512GB SM-S916BZGGEUE
 • Galaxy S23+ 5G 256GB SM-S916BZKDEUE
 • Galaxy S23+ 5G 512GB SM-S916BZKGEUE
 • Galaxy S23 Ultra 5G 256GB SM-S918BLIDEUE
 • Galaxy S23 Ultra 5G 512GB SM-S918BLIHEUE
 • Galaxy S23 Ultra 5G 256GB SM-S918BZEDEUE
 • Galaxy S23 Ultra 5G 512GB SM-S918BZEHEUE
 • Galaxy S23 Ultra 5G 256GB SM-S918BZGDEUE
 • Galaxy S23 Ultra 5G 512GB SM-S918BZGHEUE
 • Galaxy S23 Ultra 5G 1TB SM-S918BZGPEUE
 • Galaxy S23 Ultra 5G 256GB SM-S918BZKDEEE
 • Galaxy S23 Ultra 5G 256GB SM-S918BZKDEUE
 • Galaxy S23 Ultra 5G 512GB SM-S918BZKHEUE
 • Galaxy Flip4 5G 128GB SM-F721BLBGEUE
 • Galaxy Flip4 5G 128GB SM-F721BLVGEUE
 • Galaxy Flip4 5G 256GB SM-F721BLVHEUE
 • Galaxy Flip4 5G 128GB SM-F721BZAGEUE
 • Galaxy Flip4 5G 256GB SM-F721BZAHEUE
 • Galaxy Flip4 5G 512GB SM-F721BZAPEUE
 • Galaxy Flip4 5G 128GB SM-F721BZDGEUE
 • Galaxy Flip4 5G 256GB SM-F721BZDHEUE
 • Galaxy Flip4 5G 512GB SM-F721BZDPEUE
 • Galaxy Flip4 5G 512GB SM-F936BZACEUE
 • Galaxy Fold4 5G 1TB SM-F936BZANEUE
 • Galaxy Fold4 5G 256GB SM-F936BZEBEUE
 • Galaxy Fold4 5G 512GB SM-F936BZECEUE
 • Galaxy Fold4 5G 256GB SM-F936BZKBEUE
 • Galaxy Flip3 5G 128GB SM-F711BLVBEUE
 • Galaxy Flip3 5G 128GB SM-F711BZEBEUE
 • Galaxy Flip3 5G 256GB SM-F711BZEFEUE
 • Galaxy Flip3 5G 128GB SM-F711BZGBEUE
 • Galaxy Flip3 5G 128GB SM-F711BZKBEUE
 • Galaxy Flip3 5G 256GB SM-F711BZKFEUE
 • Galaxy Fold3 5G 256GB SM-F926BZGDEUE
 • Galaxy Fold3 5G 512GB SM-F926BZGGEUE
 • Galaxy Fold3 5G 256GB SM-F926BZKDEUE
 • Galaxy Fold3 5G 512GB SM-F926BZKGEUE
 • Galaxy Fold3 5G 256GB SM-F926BZSDEUE
 • Galaxy S22 128GB SM-S901BIDDEUE
 • Galaxy S22 256GB SM-S901BIDGEUE
 • Galaxy S22 128GB SM-S901BZGDEUE
 • Galaxy S22 256GB SM-S901BZGGEUE
 • Galaxy S22 128GB SM-S901BZKDEEE
 • Galaxy S22 128GB SM-S901BZKDEUE
 • Galaxy S22 256GB SM-S901BZKGEUE
 • Galaxy S22 128GB SM-S901BZWDEUE
 • Galaxy S22+ 128GB SM-S906BIDDEUE
 • Galaxy S22+ 128GB SM-S906BZGDEUE
 • Galaxy S22+ 128GB SM-S906BZKDEUE
 • Galaxy S22+ 256GB SM-S906BZKGEUE
 • Galaxy S22+ 128GB SM-S906BZWDEUE
 • Galaxy S22+ 256GB SM-S906BZWGEUE
 • Galaxy S22 Ultra 128GB SM-S908BDRDEUE
 • Galaxy S22 Ultra 256GB SM-S908BDRGEUE
 • Galaxy S22 Ultra 512GB SM-S908BDRHEUE
 • Galaxy S22 Ultra 128GB SM-S908BZGDEUE
 • Galaxy S22 Ultra 256GB SM-S908BZGGEUE
 • Galaxy S22 Ultra 128GB SM-S908BZKDEUE
 • Galaxy S22 Ultra 256GB SM-S908BZKGEUE
 • Galaxy S22 Ultra 512GB SM-S908BZKHEUE
 • Galaxy S22 Ultra 128GB SM-S908BZWDEUE
 • Galaxy S21 FE 5G 128GB SM-G990BLGDEUE
 • Galaxy S21 FE 5G 128GB SM-G990BLVDEUE
 • Galaxy S21 FE 5G 128GB SM-G990BZADEUE
 • Galaxy S21 FE 5G 128GB SM-G990BZWDEUE
Kõrvaklapid
 • Galaxy Buds2 Pro SM-R510NLVAEUE
 • Galaxy Buds2 Pro SM-R510NZAAEUE
 • Galaxy Buds2 Pro SM-R510NZWAEUE
 • Galaxy Buds2 SM-R177NLVAEUD
 • Galaxy Buds2 SM-R177NZGAEUD
 • Galaxy Buds2 SM-R177NZKAEUD
 • Galaxy Buds2 SM-R177NZTAEUD
 • Galaxy Buds2 SM-R177NZWAEUD
 • Galaxy Buds Live SM-R180NZBAEUA
 • Galaxy Buds Live SM-R180NZKAEUA
 • Galaxy Buds Live SM-R180NZNAEUA
 • Galaxy Buds Live SM-R180NZTAEUA
 • Galaxy Buds Live SM-R180NZWAEUA
 • Galaxy Buds Pro SM-R190NZKAEUD
 • Galaxy Buds Pro SM-R190NZSAEUD
 • Galaxy Buds Pro SM-R190NZVAEUD
 • Galaxy Buds Pro SM-R190NZWAEUD
 •  
Kellad
 • Watch5 40mm BT SM-R900NZAAEUE
 • Watch5 40mm BT SM-R900NZDAEUE
 • Watch5 40mm BT SM-R900NZSAEUE
 • Watch5 40mm LTE SM-R905FZAAEUE
 • Watch5 40mm LTE SM-R905FZDAEUE
 • Watch5 40mm LTE SM-R905FZSAEUE
 • Watch5 44mm BT SM-R910NZAAEUE
 • Watch5 44mm BT SM-R910NZBAEUE
 • Watch5 44mm BT SM-R910NZSAEUE
 • Watch5 44mm LTE SM-R915FZAAEUE
 • Watch5 44mm LTE SM-R915FZBAEUE
 • Watch5 44mm LTE SM-R915FZSAEUE
 • Watch5 Pro 45mm BT SM-R920NZKAEUE
 • Watch5 Pro 45mm LTE SM-R925FZKAEUE
 • Watch5 Pro 45mm LTE SM-R925FZTAEUE
 • Watch4 40mm BT SM-R860NZDAEUD
 • Watch4 40mm BT SM-R860NZKAEUD
 • Watch4 40mm LTE SM-R865FZDAEUD
 • Watch4 40mm LTE SM-R865FZKAEUD
 • Watch4 40mm LTE SM-R865FZSAEUD
 • Watch4 44mm BT SM-R870NZGAEUD
 • Watch4 44mm BT SM-R870NZKAEUD
 • Watch4 44mm LTE SM-R875FZGAEUD
 • Watch4 44mm LTE SM-R875FZKAEUD
 • Watch4 44mm LTE SM-R875FZSAEUD
 • Watch4 Classic 42mm BT SM-R880NZKAEUD
 • Watch4 Classic 42mm BT SM-R880NZSAEUD
 • Watch4 Classic 42mm LTE SM-R885FZKAEUD
 • Watch4 Classic 42mm LTE SM-R885FZSAEUD
 • Watch4 Classic 46mm BT SM-R890NZKAEUD
 • Watch4 Classic 46mm BT SM-R890NZSAEUD
 • Watch4 Classic 46mm LTE SM-R895FZKAEUD
 • Watch4 Classic 46mm LTE SM-R895FZSAEUD
 •  
Tahvelarvutid
 • Galaxy Tab A8 WiFi 64GB SM-X200NIDEEUE
 • Galaxy Tab A8 WiFi 32GB SM-X200NZAAEUE
 • Galaxy Tab A8 WiFi 64GB SM-X200NZAEEUE
 • Galaxy Tab A8 WiFi 128GB SM-X200NZAFEUE
 • Galaxy Tab A8 LTE 64GB SM-X205NIDEEUE
 • Galaxy Tab A8 LTE 32GB SM-X205NZAAEUE
 • Galaxy Tab A8 LTE 64GB SM-X205NZAEEUE
 • Galaxy Tab A8 LTE 128GB SM-X205NZAFEUE
 • Galaxy Tab S8 WIFI 128GB SM-X700NZAAEUE
 • Galaxy Tab S8 5G 128GB SM-X706BIDAEUE
 • Galaxy Tab S8 5G 128GB SM-X706BZAAEUE
 • Galaxy Tab S8+ WIFI 128GB SM-X800NZAAEUE
 • Galaxy Tab S8+ 5G 128GB SM-X806BIDAEUE
 • Galaxy Tab S8+ 5G 128GB SM-X806BZAAEUE
 • Galaxy Tab S8 Ultra WiFi 128GB SM-X900NZAAEUE
 • Galaxy Tab S8 Ultra 5G 128GB SM-X906BZAAEUE
Scroll to Top