Kampaania tingimused

“Too meile oma Apple seadmed ning saad uued Samsung Galaxy ökosüsteemi seadmed”

Järgnevad tingimused kehtivad käesoleva Kampaania puhul (edaspidi – Tingimused).

Korraldaja

1. SIA Samsung Electronics Baltics, registrikood 40003963909, aadress Duntes Street 6, Riia, LV-1013, Läti (edaspidi korraldaja) korraldab kampaania “Kui tood meile oma Apple’i seadmed, saad uued Samsung Galaxy ökosüsteemi seadmed” eesmärgiga reklaamida Samsungi nutikella, tahvelarvutit ja nutitelefoni.

Kestus ja asukoht

2. Kampaania algab 1. juulist 2023 kuni 30. septembini 2023 (edaspidi kampaaniaperiood).
3. Kampaania kehtib Lätis, Leedus ja Eestis.
4. Kampaania kehtib lisas 1 välja toodud müüjate tavapoodides (edaspidi poed).
5. Kampaania kohta saab lisainfot järgmistelt veebilehtedelt: taielik-tagasiost.ee Eestis pilns-atpirkums.lv Lätis ja visa-senainauja.lt Leedus (edaspidi kampaania platvorm). Tuleb silmas pidada, et kampaania platvormil olev informatsioon on informatiivne.

Osalejad

6. Kampaanias saavad osaleda vaid eraisikud.

Kampaania

7. Kampaanias osalemiseks peab ostja (edaspidi osaleja) külastama vastavat kampaania platvormi ning esitama nõutud informatsiooni (edaspidi ankeet), sealhulgas tagasiostu seadmed, soovitud uued Samsung Galaxy ökosüsteemi seadmed, kontaktandmed ning pood, kus osaleja soovib vana seadme uue vastu vahetada,
8. Kampaanias osalemiseks peab osaleja tagasiostuks üle andma vähemalt ühe Apple’i nutitelefoni ja vähemalt ühe Apple’i lisaseadme (näiteks kella, tahvelarvuti või juhtmevabad kõrvaklapid).
9. Vastavalt tagasiostuks üle antud Apple’i seadmete arvule saab osaleja järgmise boonuse (edaspidi boonus):

 • Üks Apple’i nutitelefon ja üks muu Apple’i seade 250-eurone boonus
 • Üks Apple’i nutitelefon ja kaks muud Apple’i seadet 350-eurone boonus
 • Üks Apple’i nutitelefon ja kolm muud Apple’i seadet 500-eurone boonus

10. Boonust saab kasutada vaid kampaaniatoote ostuks, seda ei saa vahetada sularaha ega millegi muu vastu.
11. Boonus lisatakse seadme(te) tagasiostu väärtusele, mis määratakse vastavalt tingimuste 16. punktile.
12. Uued Samsung Galaxy ökosüsteemi seadmed, mille osaleja võib Saada tasuta või soodsamalt vastavalt tingimuste tagasiostu protsessile, on nutitelefonid Galaxy Flip5, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+, Galaxy S23, Galaxy Flip4, Galaxy Fold4, Galaxy S21 FE 5G, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, kõrvaklapid Galaxy Buds2, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds 2 Pro, ning nutikellad Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic, Galaxy Watch5, Galaxy Watch5 Pro, Galaxy Watch6, Galaxy Watch6 Classic, järgmised Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Plus, Galaxy Tab A8, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra mudelid vastavalt tabelile lisas 2 (edaspidi kampaaniatooted).
13. Ebakõlade vältimiseks vähendatakse kampaania raames kampaaniatoote soetamisel osaleja poolt kampaaniatoote eest tasumisele kuuluvat summat boonuse ja vahetusseadmete tagasiostuväärtuse summa võrra.
14. Kampaaniapakkumine kehtib vaid korraldaja pakutud kampaaniatoodetega. Osaleja peab veenduma, et tema valitud toode on kampaania osa.
15. Pärast ankeedi esitamist võtab poe esindaja osalejaga otse ühendust esitatud kontaktandmetel, et tutvustada tagasiostu protsessi.
16. Hinnangulise tagasiostu väärtuse määrab Foxway OÜ, registrikood 12703942, aadress Killustiku Põik 1, Vahi 60534, Eesti. Tagasiostu viivad läbi pood ja Foxway OÜ.
17. Kampaaniatoodete hinnanguline hind kampaania platvormil on informatiivne ja illustratiivne ega ole siduv. Kampaaniatoote lõpliku hinna määrab pood tagasiostu käigus.

Isikuandmed

18. Korraldaja kasutab osaleja isikuandmeid kampaania eesmärgi täitmiseks ja raamatupidamisega seotud seaduste järgimiseks.
19. Otsus jagada korraldajaga isikuandmeid on vabatahtlik. Sellest hoolimata, kui osaleja ei jaga kampaanias osalemiseks nõutud andmeid, ei saa ta sellest osa võtta.
20. Osaleja isikuandmeid töödeldakse järgnevatel juriidilistel alustel: isikuandmete kaitse määruse (edaspidi GDPR) artikli 6(1) (nõusolek) punkt a; GDPR-i artikli 6(1) punkt c (seadusest tuleneva kohustuse täitmine).
21. Osaleja isikuandmeid töödeldakse tema nõusolekul, mille osaleja võib igal hetkel tagasi võtta.Seeeimõjutaennenõusolekutagasivõtmist osalejanõusolekultöödeldudandmete seaduslikkust.
22. Isikuandmeid jagatakse kolmandate osapooltega vaid siis, kui see on kampaania korraldamisel vajalik (poed, kampaaniaorganisatsioon ja muud sarnased teenused). Kolmandatele osapooltele antakse ligipääs isikuandmetele vaid korraldaja jaoks kokkulepitud teenuse osutamiseks.
23. Osalejate isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui on vajalik kampaania ellu viimiseks. Kui algatatakse kohtumenetlus, võib isikuandmeid säilitada selle lõpuni. Kui õigusaktid nõuavad isikuandmete säilitamist, järgib korraldaja vastavaid nõudeid.
24. Korraldaja on andmetöötleja rollis. Osalejad võivad taotleda juurdepääsu, parandusi, kustutamist, töötlemise piiramist, andmete töötlemise lõpetamist; kasutada andmete teisaldatavuse õigust või väljendada muresid isikuandmete käitlemise teemal, võttes selleks ühendust Euroopa andmekaitseametnikuga GDPR-i tugilehel, mille link on leitav privaatsuspoliitikast aadressil http://www.samsung.com/lv/lt/ee. Osalejad võivad esitada kaebuse isikuandmete töötluse kohta ka andmekaitse järelevalveasutusele.
25. Enne seadme tagasiostuks andmist peab osaleja kustutama isikliku informatsiooni, eemaldama turvalukud seadme lähtestamise abil ning eemaldama kõik tarvikud, nagu mälu- ja SIM-kaardid. Enne seadme lähtestamist peab osaleja tagama, et ta on kõigilt kontodelt välja loginud. Tarkvaralukkude ja isikuandmete eemaldamata jätmise eest vastutab osaleja. Korraldaja ei vastuta andmete edastamise eest pärast seda, kui osaleja on seadme tagasiostu korras poele andnud. Korraldaja ei vastuta seadmesse jäetud isikuandmete eest.

Üldine

26.Kampaania on mõeldud jaemüügi ostjatele ega ole seotud toodetega, mida ostetakse edasimüügi eesmärgil.
27. Kehtivad poe üldised müügi- ja kohaletoimetamise tingimused, välja arvatud juhul, kui need on vastuolus kampaania tingimustega.
28. Osalejal ei ole õigust saada kingitust, kui selgub, et ta ei järginud kampaania tingimusi või kui osaleja on kampaaniat negatiivselt mõjutanud.
29. Korraldajal on õigus mõistlikult ja kooskõlas kehtivate õigusaktidega muuta kampaania tingimusi igal ajal ette teatamata.
30. Korraldaja ei vastuta, kui kampaania ei toimu vääramatu jõu, rahvusvaheliste või riiklike piirangute või muude asjaolude tõttu, mida korraldaja ei saa kontrollida.
31. Osaleja nõustub, et korraldaja ei vastuta vigastuste, kaotuste või kahju eest määral, mis on lubatud kehtivates õigusaktides.
32.Kampaania läbiviimist reguleerivad Läti vabariigi õigusaktid. Kampaaniat puudutavad vaidlused lahendatakse Läti kohtusüsteemi abil.
33. Kui osalejal on kampaaniaga seoses küsimusi või pretensioone, saab neid esitada kuni 31. detsembrini 2023. aastal, helistades või kirjutades Samsungi klienditoele.
Läti: 8000-7267, info@samsung.lv
Eesti: 800-7267, info@samsung.ee
Leedi: 8800-77777, info@samsung.lt

Müüjate nimekiri

Läti

PREMIUMSTORE SIA, registrikood: 40203033769, juriidiline aadress: Ganību dambis 24D, Riia, LV-1005; pood:
Akropole kaubanduskeskuses Riias, meiliaadress: akropole@samsung.lv.
Spice, meiliaadress spice@samsung.lv.

Eesti

PREMIUMSTORE OÜ, registrikood: 14122422, juriidiline aadress: Pärnu mnt 22, 10141 Tallinn; füüsiline pood Ülemiste keskuses Tallinnas, meiliaadress: ulemiste@samsung.ee.

Leedu

PREMIUMSTORE UAB, registrikood: 304288706, juriidiline aadress: Krokuvos g. 13, LT-09314 Vilnius; füüsilised pood:
Klaipeda Akropolis, meiliaadress: klaipeda.akropolis@samsung.lt;
Vilnius Panorama, meiliaadress: panorama@samsung.lt;
Vilnius Akropolis, meiliaadress: vilnius.akropolis@samsung.lt;
Kaunas Akropolis, meiliaadress: kaunas.akropolis@samsung.lt.

Kampaaniatoodete nimekiri

 • Galaxy S21 FE 5G 128GB
 • Galaxy S21 FE 5G 256GB
 • Galaxy S22 128GB
 • Galaxy S22 256GB
 • Galaxy S23 256GB
 • Galaxy S23 128GB
 • Galaxy S23+ 512GB
 • Galaxy S23+ 256GB
 • Galaxy S23 Ultra 1TB
 • Galaxy S23 Ultra 512GB
 • Galaxy S23 Ultra 256GB
 • Galaxy Tab A8 WiFi 128GB WiFi
 • Galaxy Tab A8 WiFi 64GB WiFi
 • Galaxy Tab A8 WiFi 32GB WiFi
 • Galaxy Tab A8 LTE 128GB LTE
 • Galaxy Tab A8 LTE 64GB LTE
 • Galaxy Tab A8 LTE 32GB LTE
 • Galaxy Tab S9 WiFi 128GB WiFi
 • Galaxy Tab S9 5G 128GB 5G
 • Galaxy Tab S9 5G 256GB 5G
 • Galaxy Tab S9+ WiFi 256GB WiFi
 • Galaxy Tab S9+ 5G 256GB 5G
 • Galaxy Tab S9+ 5G 512GB 5G
 • Galaxy Tab S9 Ultra WiFi 256GB WiFi
 • Galaxy Tab S9 Ultra 5G 256GB 5G
 • Galaxy Tab S9 Ultra 5G 512GB 5G
 • Galaxy Buds2 BT
 • Galaxy Buds Live BT
 • Galaxy Buds2 Pro BT
 • Watch4 40mm BT
 • Watch4 40mm LTE
 • Watch5 Pro 45mm BT
 • Watch5 Pro 45mm LTE
 • Watch6 40mm BT
 • Watch6 40mm LTE
 • Watch6 44mm BT
 • Watch6 44mm LTE
 • Watch6 Classic 43mm BT
 • Watch6 Classic 43mm LTE
 • Watch6 Classic 47mm BT
 • Watch6 Classic 47mm LTE
 • Galaxy Flip5 512GB
 • Galaxy Flip5 256GB
 • Galaxy Fold5 1TB
 • Galaxy Fold5 512GB
 • Galaxy Fold5 256GB
Scroll to Top